Warsztaty dla początkujących „Pierwsza Ikona”

otwarto nabór na wrzesień 2022r.

Podczas warsztatów, uczestnik nauczy się podstawowej techniki wykonania ikony – od przygotowania deski, gruntu, poprzez złocenie...

naukę cieniowania, stosowania zasad proporcji, aż do malowania własnej pierwszej ikony. W czasie warsztatów, uczestnik otrzymuje dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów, a wykonaną ikonę, po błogosławieństwie, zabiera ze sobą. Otrzymuje też dostęp do warsztatów on-line. Uczestnik niczego nie musi przynosić na warsztaty. Nie martwi się o żadne materiały. 

Do wyboru są trzy wizerunki: Pantokratora, Hodegrtrii, Eleusy (postać do pasa).

Istnieją dwa sposoby uczestniczenia w warsztacie. Grupowy lub indywidualny.

WARZSZTAT GRUPOWY

Warsztat odbywa się w grupach, do 8 osób. Spotkania odbywają się w godzinach porannych (10:00–14:00) i popołudniowych (17:00–21:00). W soboty planowany jest wykład.

Dla grup zaczynających od września 2022 roku spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu w następujące dni:

Wtorki - 17:00 - 21:00 grupa wieczorna

Środy - 10:00 - 14:00 grupa poranna

Czwartki - 10:00 - 14:00 grupa poranna i 17:00 - 21:00 grupa wieczorna

Piątki - 10:00 - 14:00 grupa poranna i 17:00 - 21:00 grupa wieczorna

Warsztat grupowy trwa ok. 3 miesięcy ale nie więcej niż 5 miesięcy. Opuszczanie zajęć wiąże się z brakiem praktyki jakiejś części warsztatu (wykładowca nie będzie wracał z materiałem). Jeśli cała grupa zdecyduje, mogą nastąpić zmiany w godzinach i dniach. Grupa ruszy kiedy będzie miała min. 5 zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2022 roku.

Koszt warsztatu grupowego wynosi: 2000 zł.

(jest możliwy do podzielenia na 4 raty, przy czym połowa opłaty musi wpłynąć przed rozpoczęciem warsztatu).

 

WARSZTAT INDYWIDUALNY

Możliwe są też zajęcia indywidulane. Obejmują ten sam materiał jednak są o tyle lepsze, że w wyznaczonym przez siebie czasie.

Koszt wynosi 3000 zł.

(możliwy do podzielenia, przy czym połowa musi wpłynąć zanim rozpoczniemy warsztaty)

 

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia na warsztaty dokonujemy wypełniając formularz >>TUTAJ<< (pobierz plik Word) i wysyłając go na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Odpowiedź otrzymamy w ciągu 3 dni roboczych.

Pierwsze spotkanie dla wszystkich grup odbędzie się w Galerii i Pracowni Ikon przy ul. Św. Antoniego 34 we Wrocławiu w terminie jaki zostanie ustalony na początku września.

Opłaty dokonujemy przez system sklepu >>PRZEJDŹ DO SKLEPU<<.

UWAGA! Przeczytaj regulamin na dole strony :-)

 

Na co zostaną przeznaczone pieniądze jakie opłacisz:

1. Czynsz i opłaty za materiały

2. Reszta dochodu jest przeznaczana na działania charytatywne i pomocowe fundacji (zobacz więcej: www.InBlessedArt.pl )

 

 

 

 GALERIA

 

Zasady zwrotów opłat, regulamin:

  1. Jeśli opłaciłeś warsztaty, a na nie przyjedziesz lub rezygnujesz z własnej woli, nie otrzymasz zwrotu opłaty. Zwrot może zostać uwzględniony wyłącznie w specyficznych i udokumentowanych przypadkach, takich jak: choroba, zdarzenie losowe, powodujące niemożliwość przybycia (nie zwracamy pieniędzy z powodu, że ktoś nie otrzymał urlopu, lub też nie podoba mu się forma warsztatu czy też, ma trudności z przyjęciem wykładu wykładowcy albo uznał, że nie da rady).
  2. Gdy opłacisz całość/część warsztatu, a okaże się, że musisz odwołać uczestnictwo, otrzymasz pełny zwrot opłaty jeśli zgłosisz to na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu.
  3. Jeśli odwołasz uczestnictwo w warsztatach w czasie ich trwania, nie otrzymasz zwrotu opłaty lub otrzymasz 50% zwrotu (decyzję o tym podejmuje zarząd fundacji, na podstawie przedłożonych argumentów).
  4. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz się do nas zwrócić z problemem, jaki się pojawił – wspólnie poszukamy najlepszego rozwiązania. 
  5. Jeśli warsztaty zostaną odwołane z powodu pandemii lub innych niezawinionych okoliczności, to otrzymasz zwrot całej wpłaconej kwoty. W każdym przypadku odwołania warsztatów z naszej strony, otrzymasz zwrot całej kwoty.
  6. Istnieje możliwość przeniesienia warsztatu na kolejny termin jeśli zdarzenia losowe nie pozwolą uczestniczyć w całości.

Informacje

Galerię i pracownię ikon prowadzi

Fundacja In Blessed Art

ul. Szkolna 8a

46-024 Dąbrówka Łubniańska

(woj.Opolskie)

KRS 0000651122

NIP 9910507870

REGON  36603460400000

 

Dane kontaktowe

Galeria

kontakt@ikony.wroclaw.pl

tel. +48 537596130

Fundacja

kontakt@inblessedart.pl

tel. +48 537596130

Konto do wpłat

Fundacja In Blessed Art

66 1050 1504 1000 0090 8011 7766 

 

 

Strony działania fundacji

 Fundacja In Blessed Art   www.InBlessedArt.pl

Szkoła Pisania Ikon  www.InBlessedArtSchool.pl

Sklep  www.InBlessedArtShop.pl

Międzynarodowe Charytatywne Warsztaty Sakralne w Kijowie "ELEOS"

www.WorkshopEleos.eu

Pracownia Ikon pw. św. Łazarza (Hubert Kampa)

www.ElazarIcon.pl

Projekt Patriotyczny www.Niezapomniani1920.pl